מחירון תיקוני חשמל

מחירון תיקוני חשמל לפי חוק הגנת הצרכן. בלי קומבינות ובלי שטיקים,הקוד של חשמלתיאל הוא הגינות ויושרה.

Status Master LOGO 512px